Mölndals kommun

I Mölndals kommun finns ett företag som använder farliga ämnen i sin verksamhet, ämnen som kan vara skadliga för människor och miljö. Företaget måste följa särskilda regler och lagar kring säkerhet, bland annat Lagen om skydd mot olyckor och den särskilda Sevesolagstiftningen.

Mölndals kommun ska enligt lagen informera vilket företaget är, vilka ämnen de hanterar och vilka risker som finns. Nedan företag hanterar farliga ämnen i Mölndals kommun.

Swerock AB