fem personer i vita dräkter som kollar ner för en kant

Utbildning i oljeskadeskydd

Ett 30-tal personer i vita overaller med munskydd, skyddsglasögon och flytväst. Det var synen som mötte en på RSGs övningsfält Färjenäs den 15 september. Vad som stod på schemat? Steg 2 i utbildningen oljeskadeskydd – begränsning och upptagning.

I regi av RäddsamVG har en utbildning i oljeskadeskydd ordnats för de aktörer som kan bli verksamma vid ett oljeutsläpp. Representanter från räddningstjänst, kommunala miljö- och tekniska förvaltningar, Länsstyrelsen och Kustbevakningen har under året deltagit i olika delar av utbildningen.

- RäddsamVG syftar till att utveckla, samordna och stärka räddningstjänsterna i västra Götaland. Att förbättra förmågan att hantera oljepåslag är av stor vikt för räddningstjänster och kommuner i Västra Götaland, berättar Anna Sahlberg, samordnare för VG-samarbetet på RSG och anordnare av utbildningen.

RäddsamVG består av alla 19 räddningstjänster och 49 kommuner inom västra Götaland. Dessutom ingår Kungsbacka kommun som en del av Räddningstjänsten Storgöteborg.

En helt ny utbildning

Utbildningen syftar till att ge kursdeltagarna kompetens att kunna hantera skydds- och styrutrustning vid oljeutsläpp i vatten (hav, sjöar och vattendrag) som hotar att nå eller redan har nått land.

- Efter utbildningen ska deltagarna kunna isolera och därmed begränsa en inträffade miljöskada till följd av oljeutsläpp, berättar Anna Sahlberg.

I år var första gången just detta upplägg på en utbildning i oljeskadeskydd hölls, tidigare har en liknande utbildning genomförts av MSB. Men ett behov har under åren växt fram och RäddsamVG tog beslutet att anordna utbildningen i egen regi.

- Vi har haft många händelser som blivit väckarklockor för oss. Till exempel när det inträffade ett oljepåslag utanför Danmark 2017 som därefter nådde Lysekil och Tanum. Vi insåg att vår gemensamma kunskap kring oljeskadeskydd behövde bli bättre, säger Mikael Gard, brandingenjör vid Mitt Bohuslän som även han varit med och planerat utbildningen. 

Utbildningen hölls på RSG:s övningsfält Färjenäs av flera anledningar. Dels på grund av dess praktiska läge vid strandkanten, dels då RSG som en resursstark räddningstjänst, har bra förutsättningar att husera en praktisk utbildning i oljeskadeskydd.

- Vi ser väldigt positivt på att vi får vara med och arrangera en utbildning som denna. Vi lär oss mycket av detta och kan då själva utvecklas inom vårt övningsområde, säger Magnus Karlsson, enhetschef för utbildning- och övningsenheten.

 

Vad hade då deltagarna för förväntningar på denna nya utbildning de skulle medverka på?  två personer i vita overaller som drar i en röd läns

- Jag har stora förväntningar! Jag vill lära mig mer om taktik, materiel och organisation vid oljepåslag. Men jag är även här i syfte att se hur våra räddningstjänster kan bygga upp ett oljeskadeskydd, berättar Lennart Meijer, insatsledare vid Södertörns Brandförsvarsförbund.

 

- Att få inblick och kunskap om all utrustning och lära mig hur det fungerar i praktiken, säger Mikael Gard, brandingenjör, Räddningstjänsten Mitt Bohuslän.

 

- Knyta kontakter tycker jag är viktigt, sägerJeremy McClure, teknisk naturförvaltare vid Park- och Naturförvaltningen, Göteborgs stad.

 

Nätverka - en stor del i upplägget av utbildningen

Jonas Henrikson, chef vid oljejouren IVL och kursledare för utbildningen berättar.   

- Vi vill få folk att jobba ihop. De som är med här idag kommer att vara med och leda vid de riktiga olyckorna.

Därför var det inte bara medverkande från räddningstjänster utan även andra aktörer, bland annat Fredrik Vörsö och Jeremy McClure, naturförvaltare från Park- och Naturförvaltningen, Göteborgs Stad.

- När räddningstjänstuppdraget går över i en saneringsfas tar vi över uppdraget från räddningstjänsten. Därför är det viktigt för oss att få vara med här dessa dagar för att få se hur det går till rent praktiskt, säger Fredrik.

Glenn Domare Gustafsson, insatsledare och drifttekniker vid Strömstads räddningstjänst, har varit med och planerat utbildningen, men medverkar även som deltagare för att utvärdera.

- Tidigare har vi tappat kompetens i ämnet inom kommunal räddningstjänst, men nu är det vi som ligger i framkant, säger Glenn högt inför gruppen vid slutet av dagen.

tre personer i vita overaller som tillsammans håller i en blå slang vid vattneten person i vit overall och munksyddflera personer ombord på en båt