Stenungsunds kommun

Inom Stenungsunds kommun finns det företag som använder farliga ämnen i sin verksamhet, ämnen som kan vara skadliga för människor och miljö. Dessa företag måste följa särskilda regler och lagar kring säkerhet, bland annat Lagen om skydd mot olyckor och den särskilda Sevesolagstiftningen.

 Stenungsunds kommun ska enligt lagen informera vilka företagen är, vilka ämnen de hanterar och vilka risker som finns.

Dessa företag hanterar farliga ämnen inom  Stenungsunds kommun:

Borealis

Inovyn Sverige AB

Linde Gas, Luftgasfabriken

NCC Industry AB Gategård Bergtäkt

Nouryon Functional Chemicals AB

Perstorp Oxo AB

Primagaz Sverige AB

Ucklums Grus

Vattenfall, Stenungsunds kraftverk