Bild för länk -

Sjuktransportväsendet 1900-2007

När Allmänna och Sahlgrenska sjukhuset flyttade till Änggården fanns ett behov av särskilda sjuktransportvagnar på grund av avståndet till staden.

Till dess hade sjuktransporter skett bland annat med hjälp av handdragna sjukbårar eller med droskor. Nu bestämde sjukhusets styrelse att brandkåren skulle handha sjuktransportväsendet.

Den 1 maj 1900 startade verksamheten, två vagnar hade köpts in från Danmark och placerats på Huvudstationen och brandstationen i Stadshuset. I vagnen fanns en liggplats och en sittplats. Liggplatsen var inrättad som en bår som lätt kunde tas ut för att lyfta upp patienten i vagnen.

År 1908 övertogs ansvaret av Hälsovårdsnämnden och året efter inköptes en tredje vagn varefter de två övriga renoverades fullständigt.

Fullt utrustad ambulansbil i gåva

År 1913 föreslog brandchefen att byta ut vagnarna mot automobiler men fann inget gehör. I samband med Spanska sjukans utbrott 1918 fick man i gåva av grosshandlande Arnold Wilson en fullt utrustad ambulansbil. Under den svåraste tiden fick man också låna en sjuktransportbil av direktör M. Lyckholm och en automobil av polisverket för att klara alla transporter.

I början av 1919 levererades tre ambulansautomobiler från Scania-Vabis som placerades på stationerna Huvudstationen, Majorna och Lundby. Samtidigt såldes alla hästar och en av sjuktransportvagnarna. År 1920 inköptes ytterligare två ambulansbilar varefter det fanns fem bilar vilka två var avsedda enbart för transporter till Epidemisjukhuset och 1929 levererades en Buick och ytterligare två beställdes på hösten samma år.

100 år med ambulansverksamhet

Under åren utvecklades ambulanssjukvården; fler ambulanser tillkom och 2002 skrevs nytt avtal med SU om ambulanssjukvård i Göteborg, Mölndal, Partille och Härryda och 2005 beslutades det om minst en sjuksköterska i alla ambulanser.

2006 valde Sahlgrenska Universitetssjukhuset SU att inte förlänga avtalet och under 2007 avslutades ambulansverksamheten efter mer än 100 år.