Teknisk specifikation E-handel

Denna information förklarar hur elektronisk handel (e-handel) ska tillämpas för er som är leverantör till Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG).

Kommunikationsmetoder

RSGs e-handelslösning erbjuder tre alternativa kommunikationsmetoder för faktura-, order-, ordersvar-, leveransavisering-, och katalogintegrationer baserat på:

 • SFTP/FTP
 • HTTPS
 • PEPPOL

Leverantören kan som komplement även ladda upp filer via den kostnadsfria leverantörsportalen.

Anslutning sker i dialog med avtalsansvarig upphandlare samt RSG:s systemförvaltningsgrupp för Visma Proceedo, om inte anslutning finns sedan tidigare.

I nedanstående information beskrivs alternativ för den tekniska uppsättningen gällande den elektroniska inköps- och faktureringsprocessen. Parternas val av uppsättning styr vilka affärsmeddelanden som utväxlas. Hur dessa affärsmeddelanden kommuniceras bestäms för varje meddelandetyp.

 

Meddelanden och format

Beroende på de krav som ställdes i upphandlingen så kan en eller flera av nedanstående meddelandetyper vara aktuella. För respektive meddelandetyp anges nedan möjliga meddelandeformat.

Katalog

En elektronisk katalog innehållande RSG:s överenskomna sortiment och avtalspriser baserat på:

 • PEPPOL BIS Catalogue without response 3
 • EDIFACT D96
 • PRO FF V6 (Vismas egna format i excel)
 • PRO XML V6 (Vismas egna format i XML)

 

Punch-out

Integration mellan leverantörens webbutik och Visma Proceedo inköpsmodul baserat på: 

 • OCI 3.0
 • OCI 4.0 
 • cXML
 • Peppol BIS Punch-Out

Formulär

Som ett komplement kan köparen tillämpa elektroniska fritextformulär. Formulär innebär att köparen lägger sin order genom att fylla i fritext i en elektronisk blankett. Formulär kan
användas som en självständig ordermetod eller som komplement till en katalog. Formulär administreras av köparen.

Order

Order sänds till leverantörsportal med kopia till e-post eller integrerat till leverantörens orderhanteringssystem. 

Visma Proceedo stödjer följande format: 

 • EDIFACT D96 ORDERS (ESAP 6.3)
 • cXML
 • xCBL 3.5
 • PEPPOL BIS Ordering 3

Ordersvar

Visma Proceedo stödjer ordersvar baserad på:

 • EDIFACT D96 ORDRSP (ESAP 6.3)
 • xCBL 3.5
 • PEPPOL BIS Ordering 3

Orderbekräftelser kan även manuellt skapas av leverantören i leverantörsportalen.

​Med en orderbekräftelse kan man ersätta artiklar eller lägga till nya till originalorder. Artiklarna måste finnas i katalogen i Visma Proceedo​ för att detta ska kunna göras. Tillägg eller ersättningar gjorda med en orderbekräftelse uppdaterar order i Visma Proceedo. Beställaren får e-post när orderbekräftelsen kommer in till Visma Proceedo. I orderbekräftelse är referens till orderrad obligatorisk. Om man lägger till en ny artikel så ska man använda en referens till vilken orderrad som orsakar att artikeln läggs till eller ersätts.

 

Leveransavisering

Marknadsplatsen stödjer integrerad leveransavisering baserad på:

 • EDIFACT D96 DESADV (ESAP 6.3)
 • PEPPOL BIS Despatch Advice 3

Faktura

Leverantören kan använda leverantörsportalen för skapande av webbfakturor eller integrera faktureringssystemet gentemot Visma Proceedo baserat på formaten: 

 • PEPPOL BIS BILLING 3.0
 • EDIFACT D96 INVOIC (ESAP 6, Fulltext)
 • cXML
 • Svefaktura 1.0
 • FINVOICE
 • OIO XML
 • OIO UBL 2.02
 • e2b XML

Med elektronisk faktura avses inte en PDFfil.

Operatörer

Visma Proceedo AB har samtrafiksavtal med de flesta operatörer vilket innebär att det redan finns etablerade standardkopplingar som möjliggör e-fakturaflöden mellan leverantör och RSG.

För mer information om aktuella operatörer; Besök Visma Proceedos hemsida eller  kontakta Visma Proceedo Servicedesk.