Nationellt utvecklingscenter

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) har inlett ett samarbete inom ramen för temat Säkerhet på skadeplats. Detta organiseras genom ett nationellt utvecklingscenter, (NUC) som leds av RSG.