Bild för länk -

Nationellt utvecklingscenter

 

Nationellt utvecklingscenter, NUC, med inriktning säkerhet på skadeplats är ett samarbete mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, och Räddningstjänsten Storgöteborg, RSG.

Nationellt utvecklingscenter ska tillsammans med svensk räddningstjänst, näringsliv och akademi möta framtidens utmaningar på skadeplats.