Nyheter

Februari

2022-02-08 kl 19.04

Brandrobotar för kommunal räddningstjänst

Samhällsutvecklingen går snabbt och byggnader blir både högre och djupare. Tunnelsystem byggs för både fordons- och tågtrafik. Denna infrastruktur ställer nya krav räddningstjänstens förmåga vid insatser.

Januari

2022-01-11 kl 13.00

Innovativ räddningstjänst med Nationellt utvecklingscenter

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) har inlett ett samarbete inom ramen för temat Säkerhet på skadeplats. Detta organiseras genom ett nationellt utvecklingscenter, (NUC) som leds av RSG.

2022-01-11 kl 11.00

Nytt samarbete ska leda till ökad säkerhet på skadeplats

Nationellt utvecklingscenter, NUC och RSG:S Utbildnings och övningsenheten på Färjenäs, har inlett ett samarbete med Linköpings Universitet, LIU.