Bild för länk -

Brand orsakad av batterier

Har du just bytt batteri i din brandvarnare? Bra! Nästa steg är att tänka på hur du förvara ditt gamla batteri - täck polerna på 9V batterier med eltejp eller annat som förhindrar polerna kommer i kontakt med varandra och orsakar kortslutning.

9V batterier används ofta till brandvarnare, hushållsapparater och leksaker. De kan vara brandfarliga om de inte förvaras säkert och hanteras på ett säkert sätt. Orsaken är att plus- och minuspolen sitter nära varandra. Om ett metallföremål kommer i kontakt med båda polerna kortsluts batteriet. Kortslutningen kan skapa tillräcklig värme för att det ska börja brinna.

Täck polerna med eltejp

När du har bytt batteri i din brandvarnare är det viktigt att du tänker på hur du förvarar det. Urladdade batterier har orsakat brand på grund av kortslutning när de förvarats nära brännbara material. Lämna därför gamla batterier så snart du kan till återvinningen – och täck polerna med eltejp eller liknande när du har tagit ut batteriet.

Även svaga/urladdade batterier kan ha tillräckligt med laddning för att orsaka brand.