Råd och anvisningar

Räddningstjänsten Storgöteborg har författat råd och anvisningar inom olika områden. Syftet med råd och anvisningar är att sammanställa och underlätta tolkning från lagstiftning och regelverk samt även förtydliga räddningstjänstens syn inom olika områden.

Lagstiftning och regelverk är alltid styrande och åsidosätts inte av Råd och anvisningar.

Råd och anvisningar

Råd och anvisning nr 109 - Regler för anslutning av automatiskt brandlarm eller släckanläggning.pdf

Råd och anvisning nr 110 - Räddningstjänstens insatstid och förmåga.pdf

Råd och anvisning nr 110 - Bilaga Körtider.pdf

Råd och anvisning nr 113 - Utförande och låsning av bommar och rökluckor.pdf

Råd och anvisning nr 114 - Brandskydd i kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.pdf

Råd och anvisning nr 120 - Brandskydd i höga byggnader.pdf

Råd och anvisning nr 120 - Bilaga A Brandskydd under byggtid.pdf

Råd och anvisning nr 120 - Bilaga B Checklista för SBA-kontroll räddningshiss.pdf

Råd och anvisning nr 121 - Fyrverkeri.pdf

 Råd och anvisning 122 Solceller och batterilagersystem.pdf

Råd och anvisning nr 123 - Brandskydd i anslutning till uteserveringar.pdf

Råd och anvisning 201 - Insatsplanering vid farlig verksamhet.pdf

Råd och anvisning nr 202 - Märkning av brandtekniska installationer vid cisterner - fastställd.pdf

Råd och anvisning nr 203 - Analys av risker vid farlig verksamhet.pdf

Råd och anvisning nr 204 - Samråd - Beredskap och förmåga.pdf