tre personer i grön uniform framför en gul ambulans

Ställer om – utan att tveka

26 februari, 2021, kl 11:23

Med anledning av den pågående pandemin fick RSG i början av året en förfrågan från SU om att bistå med personalresurser till ambulansverksamheten. Om RSG kunde frigöra personal till att köra ambulans så kunde SU frigöra ambulanspersonal till att arbeta inom exempelvis IVA-vården.

När brandmännen Henrik Alexandersson och Magnus Stäring, på Lundby brandstation och Robert Steigård, på Mölndals brandstation fick frågan så tvekade de inte en sekund att vara tjänstlediga från jobbet som brandmän för att arbeta på ambulansen under två månader.

Vi vill rikta ett stort tack till RSG som gjorde detta möjligt. Snabb handläggning och framförallt att de tre brandmännen ställde om och tackade ja till att arbeta hos oss på ambulansen. I detta ansträngda läge som vi och sjukvården befinner sig i är vi otroligt tacksamma för den resursförstärkning som vi får, säger Jonas Eriksson vårdenhetschef på SU.

Kravet för de tre brandmännen var att de skulle ha som minst en 20-veckors ambulansutbildning, vilket Henrik, Robert och Magnus har. Henrik är dessutom utbildad sjuksköterska. Tillsammans har de många års erfarenhet från ambulanssjukvård och arbetar som timvikarier inom SU.

Att ställa om sitt arbete som brandman och i stället köra ambulans på heltid var självklart för oss. En liten insats från vår sida men som ändå gör att de som behöver extra resurser får det, säger Henrik Alexandersson, brandman på Lundby brandstation.