Vid ansökan av alkoholtillstånd vid evenemang

Räddningstjänsten utgör en av flera remissinstanser vid ansökan för alkoholtillstånd hos Tillståndsenheten - Social resursförvaltning, Göteborgs Stad samt för övriga medlemskommuner.

Vid ansökan om alkoholtillstånd vid evenemang ska brandskyddet verifieras av sökanden för området och delar som är tänkta som serveringsyta, tält etc. Räddningstjänsten vill ta del av dokumentation som styrker brand och utrymningssäkerheten.

Räddningstjänsten rekommenderar att man tar hjälp av en sakkunnig inom området brand/säkerhet, för att säkerställa att underlaget blir anpassat efter regelverk och utfört efter evenemangets förutsättningar samt ändamål.

Underlag

Följande punkter ska beaktas i det underlag som bifogas ansökan och som berör brand och utrymningssäkerheten för evenemanget:

  • Ritning över området, serveringsyta och tält/byggnader (skalenlig) inkl. utrymningsvägar (mått, slagriktning, beslag).
  • Tältintyg, godkännandebevis över brandsäkerheten för tält >150p.
  • Personantal, ska anges i varje del som ansökan avser, beräknat utifrån områdets förutsättningar. Verifieras av sökanden för området och delar som är tänkta som serveringsyta, tält etc.
  • Eventuell matlagning, brandsäkerhet kring detta, släckutrustning etc.
  • Samordna med polisansökan, ta hjälp av arrangör/material från polisansökan.
  • Säkerhetsplan, redogör för organisation/brand och utrymningssäkerhet, släckutrustning samt räddningstjänstens framkomlighet.
  • Gasolhantering, pyroteknik, eventuellt tillstånd söks i god tid.

Mer information kring säkerhetsplanering inför evenemang

Mer information kring ansökan om tillstånd för gasolhantering/pyroteknik

PDF för utskrift

Vid ansökan av alkoholtillstånd vid evenemang.pdf