FP Festival Products AB

Verksamheten omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor för krav för lägre nivå, under 50 ton.

Vid verksamheten tas färdigproducerade och färdigpaketerade varor emot via containers från Kina. Varorna ställs på lager för att sen packas på pall för att skickas till våra ÅF som finns rikstäckande i Sverige. Verksamheten är mycket säsongsbetonad så arbetet sker främst under december och januari månad. Övrig tid bedrivs enbart kontors och försäljningsverksamhet.

Vid verksamheten hanteras explosiva ämnen med fysikaliska faror P1a och P1b enligt bilaga 1. De explosiva varornas riskgrupper är 1.3G och 1.4G med fara för brand, tryckvåg eller splitter och kaststycken.

Varnings information till allmänheten har i samråd med berörda myndigheter inte bedömts som relevant med hänsyn tagen till verksamhetens geografiska placering. I händelse av olycka uppmanas dock allmänheten att hålla sig borta från olycksplatsen. För ytterligare information uppmanas allmänheten kontakta den lokala räddningstjänsten.

För information och uppgifter om utövad tillsyn se nedan länk eller kontakta Länsstyrelsen

För ytterligare information om verksamheten 
Kontakta via e-post magnus@festivalfyrverkeri.com

FP Festival Products AB (Festival Fyrverkerier AB),
organnisationsnummer. 556322-0887

Besöksadress: Göteborgsvägen 679,
434 96 Kungsbacka

Postadress: Box 89,
437 21 Lindome