Mölndals brandstation

Mölndals brandstation

Postadress
Räddningstjänsten Storgöteborg 
Mölndals brandstation
Box 5204
402 24 Göteborg

Besöksadress
Torggatan 2-4

Telefon vxl
031-335 26 00