Bild för länk -

Elda i gräs

Det är svårt att elda gräs på ett kontrollerat och säkert sätt. Vinden kan lätt sprida branden snabbt, vilket kan leda till att branden sprider sig. Elda aldrig i gräs om det råder eldningsförbud.

Du behöver inte anmäla till räddningstjänsten när du eldar. Räddningstjänsten utfärdar heller aldrig tillstånd för eldning. Dock behöver du alltid ha markägarens tillstånd.

Kontakta din kommun

Av miljö- och hälsosynpunkt är det normalt förbjudet att elda i tätbebyggda områden. I vissa kommuner kan det vara tillåtet att elda utomhus under särskilda tidsperioder, även i tätbebyggda områden. Kontakta alltid kommunen för att ta reda på vilka regler som gäller där du bor. 

Håll koll på brandrisken

Det är svårt att förutse hur en brand i gräset kan utveckla sig. Dödsfall i samband med gräsbränder har förekommit och det beror troligen på att de drabbade har överraskats av den snabba brandspridningen.

Tänk på att alltid kontrollera om det är eldningsförbud där du är innan du börjar elda. Du hittar information om eldningsförbud på kommunens, länsstyrelsens eller räddningstjänstens webbplats.

Läs mer om hur du får koll på brandrisken här.

Ha tillgång till vatten

Du ska alltid ha tillgång till vatten när du eldar. Använd en trädgårdsslang eller vattenkannor och vattna ordentligt runt där du inte vill att branden ska sprida sig. Det är effektivare än att hälla vatten på flammorna.

Håll koll på elden

Bränn bara små ytor åt gången. Tänk på att bränna ytorna mot vinden för att få en bättre kontrollerad eldning. Med krattor som inte kan brinna går det att "styra" elden något.

Var uppmärksam på hur det ser ut där du tänker elda, som till exempel sluttningar och höjder som kan skapa speciella risker vid vindar.

Håll elden under uppsikt hela tiden. Ha med mobiltelefon så att du snabbt kan larma om något skulle hända.

Brandrisken är väderberoende

Var observant på vädret när du ska elda gräs. Risken för gräsbrand är störst på eftermiddagen, när solen har torkat upp det fuktiga nattgräset.

Vinden påverkar också hur branden sprider sig. På bara några minuter kan vädret och vinden ändra sig så att branden sprider sig så fort att du omöjligt hinner släcka den.

Följ Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps, MSB:s, och Sveriges meteorologiska och hydrologiska instituts, SMHI:s, prognoser för gräs- och skogsbrandsrisker.

Läs mer om hur du får koll på brandrisken här. 

Elda inte ensam

Elda aldrig gräs ensam. Om branden sprider sig okontrollerat kan man behöva vara flera för att hantera den.

Håll avstånd till annat brännbart

Det är direkt olämpligt att elda gräs på ett avstånd närmare än 15 meter från en byggnad eller skog. I lantbruk kräver försäkringsvillkoren i vissa fall ett skyddsavstånd på 75 meter till byggnad och 40 meter till skog.

Plocka bort brännbart material i omgivningen.

Begränsa ytan

För att begränsa ytan du ska bränna bör du vattenbegjuta marken runt omkring den.

I försäkringsföreskrifterna för lantbruk krävs två meter breda plöjda eller på annat sätt frigjorda jordytor som begränsningslinjer då inga naturliga avgränsningar finns. Kontakta ditt försäkringsbolag för ytterligare anvisningar om försäkringsföreskrifter.

Orsaka inte onödiga larm

Undvik eldning efter mörkrets inbrott eftersom personer som ser lågorna kan larma räddningstjänsten i onödan