Coachverksamheten på RSG

Coachverksamheten är en del av RSG:s jämställdhetsarbete.

-Syftet med coachverksamheten är i grunden att öka andelen kvinnliga brandmän på RSG, genom att fler kvinnor ska söka och kunna anställas som brandmän på RSG. Men även att stötta de som vill arbeta som deltidsbrandmän hos oss, säger Mikael Wennerbeck, hälsosamordnare på RSG som har en central roll i coachverksamheten  tillsammans med brandmännen och coacherna Jessica Lidberg och Josefine Hedberg.

Coachverksamheten söker på olika sätt kvinnor som kan vara aktuella för anställning. De kan få hjälp med träningsupplägg, mental stöttning, chans att prova på testerna i aktuell miljö och vara med på workshops och föreläsningar. Allt är individanpassat. Målet är att RSG ska bli mer jämställd och skapa ett stort underlag för rekrytering och bli en ännu mer attraktiv arbetsgivare för befintliga och framtida medarbetare. Just nu är det sex tjejer som får hjälp och stöttning genom coachning.

- Upplägget varierar från person till person. Vissa vill gärna ha så mycket hjälp de kan. Andra vill ha mindre hjälp och uppskattar att ha någon att bolla frågor med och väljer ut vad de vill ha hjälp med. Det kan även vara att man tränar ihop för att kunna ta ut sig på ett roligare sätt. Det är också ett bra sätt att få information om hur alla tester går till. Vilket kan kännas tryggt inför rekryteringen, säger Josefine Hedberg.

- Det finns mycket kunskap om träning internt på RSG vi tar bland annat hjälp av Christian Hedman, brandman på Kungsbacka. Han har många fina meriter i styrkelyft/bänkpress. Christian hjälper till med råd och håller i workshops i bänkpress. Vi har även upphandlat ett samarbete med en testklinik och ett företag som har lång erfarenhet av konditionstester och har de senaste forskningsrönen inom träning och som har gjort tusentals tester och träningsupplägg, säger Jessica Lidberg.