Förbundsstyrelse

Ledamöter

Från Göteborg Anders Hyllander (M) Ordförande, Ingrid Andreae (S), Lars Kérla (D) 

Från Mölndal Ingemar Johansson (C)

Från Kungsbacka Lisa Andersson (M).

Från Härryda Owe Willingskär (M) 

Från Partille Mats Lennartsson (M) 

Från Lerum Lars-Erik Snällman (M)

Ersättare

Från Göteborg  Kristina Bergman Alme (L), Martin Nilsson (MP)

Från Mölndal Sven-Ove Johansson (S)

Från Kungsbacka Eva Borg (S) 

Från Härryda Lena Fredriksson (S)

Från Partille Bengt Odeholm (S) 

Från Lerum  Lillemor Rånevik (S)

 

 

RSG:S förbundsstyrelse 2020

Bakre raden från vänster: Owe Willingskär (M), Lars Kérla (D), Mats Lennartsson (M), Anders Hyllander, ordf (M), Bengt Odehol (S), Sven-Ove Johansson (S), Kristina Bergman-Alme (L), Ingemar Johansson (C).

Främre raden från vänster: Martin Nilsson (MP), Lars-Erik Snällman (M), Lillemor Rånevik (S), Lena Fredriksson (S), Ingrid Andreae (S). 

Saknas på bilden: Eva Borg (S).