Utrymning

Att snabbt kunna utrymma bostaden när det brinner kan vara skillnad mellan liv och död. Därför är tidig varning med hjälp av brandvarnare mycket viktig. Men det är även viktigt att vara förberedd, genom kunskap och planering, innan något händer.

Om det brinner i flerbostadshus

En lägenhet är en egen brandcell, vilket innebär att ytterdörren, fönster, väggar, golv och tak klarar att stå emot brand- och rökspridning så pass länge att räddningstjänsten hinner komma till platsen.

Stäng dörrar, fönster och om möjligt ventilation. Ring 112 och meddela att det är rök i trapphuset och att du är kvar i din lägenhet. Håll dörrar och fönster stängda så att röken inte kommer in. Räddningstjänsten släcker branden och ventilerar bort den giftiga röken. 

Brinner det i din bostad och du inte kan släcka branden, ska du gå ut och stänga dörren. Den stängda dörren gör att röken stannar kvar i din lägenhet och inte sprider sig ut i trapphuset, där den kan skada dina grannar. Ring 112 och meddela att det brinner i din lägenhet och att du har gått ut. Bestäm en plats en bit utanför huset där alla som bor i bostaden ska samlas om ni måste ta er ut.

Utsätt dig aldrig för rök. Röken är giftig och väldigt farlig att andas in. Det räcker med ett par andetag för att du ska bli medvetslös eller dö.  

Finns det flera utrymningsvägar om trapphuset skulle vara rökfyllt? Utrymningen kan ske via räddningstjänstens stege, men då måste du själv klara av att klättra i den.Vissa trapphus har ett särskilt brandskydd, klass Tr1/Tr2, med klassade, självstängande dörrar som hindrar brand- och rökspridning mellan våningsplan och trapphus. Då behövs det ingen alternativ väg ut. Fastighetsägaren ska kunna redogöra för brand- och utrymningssäkerheten i byggnaden.

Gårdshävare

Det finns många äldre bostadslägenheter i centrala Göteborg som bara har fönster mot innergård. De är sällan tillgängliga för räddningstjänstens stegbrandbilar då innergårdarna ofta är trånga och bara nås via smala och låga portaler. Tidigare fanns en speciell gårdsstege så kallad gårdshävare som var liten nog att komma in på innergårdar och samtidigt kunna nå högt upp i byggnaden för att kunna utrymma boende.

Gårdshävaren är inte längre i drift. En insats med utrymning via gårdshävare skiljer sig på flera sätt från utrymning via räddningstjänstens ordinarie stegutrustning. Sammantaget finns det en överhängande risk för att utrymning inte hinner ske tillräckligt snabbt. Här kan du läsa mer om problematiken kring utrymmning i dessa flerbostadshus.

Om det brinner i ditt hus 

Om det brinner i din villa, radhus, parhus, kedjehus eller fritidshus och du inte kan släcka branden, ska du gå ut och stänga dörren. Den stängda dörren gör att röken stannar kvar i ditt hus samtidigt som du begränsar brandens tillgång till syre. Ring 112 och meddela att det brinner i ditt hus och att du har gått ut. 

Utsätt aldrig dig själv för rök. Röken är giftig och väldigt farlig att andas in. Det räcker med ett par andetag för att du ska bli medvetslös eller dö.  

Du ska kunna ta dig ut, antingen via huvudentrén, genom ett fönster eller från balkongen. I hus med flera våningsplan ska alla känna till hur man tar sig ut från övervåningen. Om det inte finns utrymningsstegar från övervåningen, kan man bli tvungen att hoppa. Om du har barn som är stora nog att själva kunna ta sig ut, är det bra att prata med dem om hur de ska agera vid brand. Bestäm en plats en bit utanför huset där alla som bor i bostaden ska samlas om ni måste ta er ut.