Bild för länk -

Övningsdag för värnpersonal

Ett räddningsvärn är en brandstyrka med frivilligt anslutna personer. Inom Räddningstjänsten Storgöteborg finns det värn på Asperö, Brännö, Köpstadsö, Vrångö, Frölunda, Olofstorp, Lindome.

Varje år är all värnpersonal inbjudna till en övningsdag på vårt övningsfält i Karholmen. I år hade vi övningar vid två tillfällen med ca 20 deltagare varje gång.

Den första övningen för dagen var att se och öva på ett brandförlopp i ett rum. Detta gjordes i vår övertändningscontainer för att få till en så realistisk övning som möjligt. Därefter delades deltagarna in i fyra grupper på varsin station.

Fyra olika övningar

 

- Vid den första stationen fick deltagarna kunskap om rökskydd  och hur ett sådant fungerar och används för att de ska kunna skydda sig själva vid en brand, berättar Ronny Jonsson, som är servicetekniker på Karholmen. 

På den andra stationen var det sjukvårdsutbildning med tryckförband, hjärt-lungräddning och tourniquet, som är ett avsnörande förband för att till exempel stoppa en artärblödning. Vid en tredje station övades det med att släcka en brand med kolsyresläckare och även testa att släcka ett kar med brinnande diesel med en pulversläckare.

- Här gjordes också en övning där man fick se hur effektivt det kan vara med bara en 6 kilos pulversläckare för att släcka en brand i ett slutet rum, förklarar Ronny Jonsson.

Vid den fjärde och sista stationen fick deltagarna använda en så kallad klass-3 pump som vid detta tillfälle tog vatten från en vattentank men som kan även hämta upp vatten från hav eller sjöar.

Värnpersonal ökar tryggheten

Att kunna samla och utbilda våra frivilligt anslutna personer vid värnen innebär att de kan göra en värdefull tidig insats där det ibland kan ta lite längre tid innan ytterligare hjälp kommer. Det är innebär en ökad trygghet för alla som bor på dessa platser, att det finns kvalificerade personer som frivilligt och med omtanke, arbetar för andras säkerhet.

Att jobba på ett räddningsvärn

Ett räddningsvärn är en brandstyrka med frivilligt anslutna personer. Räddningsvärnen larmas via personsökare eller tyfon och de personer som har möjlighet, tar sig skyndsamt till brandstationen.

Räddningsvärnen larmas till ca 100 händelser per år och inom RSG finns det cirka 100 personer som är värnanslutna.

Om du vill bli värnansluten ska du vara mellan 18 - 65 år, ha god hälsa och kunna avsätta ca 30 timmar per år i övningstid. Vid övning, utbildning och larm utgår ersättning enligt gällande RiB-avtal. I samband med anslutningen erbjuder RSG en introduktionsutbildning på två dagar för att få kunskap och insikt i vad uppdraget innebär