Händelser

Datum Tid Kommun Plats Händelse Information
2020-11-26 10:03 Göteborg Ytby Utsläpp farligt ämne - gas I byggnad
2020-11-26 08:38 Kungsbacka Kungsbacka Annat Passning
2020-11-26 08:30 Kungsbacka Hede Järnväg Ovan jord
2020-11-26 07:59 Mölndal Trafikolycka - flera fordon Personbil
2020-11-26 07:26 Göteborg Trafikolycka - flera fordon Personbil
2020-11-26 07:09 Göteborg Trafikolycka - singel Personbil
2020-11-26 07:03 Göteborg Bällskär Trafikolycka - flera fordon Lastbil
2020-11-26 04:57 Göteborg Majorna Automatlarm Brand
2020-11-26 02:06 Göteborg Brämaregården Sjukvårdslarm
2020-11-25 21:14 Kungälv Tega Djurräddning
2020-11-25 19:13 Göteborg annadal Brand i byggnad Flerfamiljshus
2020-11-25 17:38 Göteborg Sjukvårdslarm IVPA
2020-11-25 16:57 Mölndal Mölndal Automatlarm Brand
2020-11-25 15:39 Göteborg Nordstaden Automatlarm Brand
2020-11-25 15:09 Kungsbacka Trafikolycka - singel Personbil
2020-11-25 14:14 Göteborg Majorna Röklukt - byggnad Flerfamiljshus
2020-11-25 13:43 Partille Partille Automatlarm Brand
2020-11-25 11:50 Lerum Stenkullen Automatlarm Brand
2020-11-25 11:14 Kungsbacka vallda Brand ute - terräng Gräsbrand