Händelser

Datum Tid Kommun Plats Händelse Information
2022-05-20 22:05 Göteborg Angered Automatlarm Brand
2022-05-20 21:12 Göteborg Lindholmen Sjukvårdslarm IVPA
2022-05-20 21:07 Göteborg Kvillebäcken Hiss Ej nödläge
2022-05-20 20:34 Göteborg Sörred Automatlarm Brand
2022-05-20 18:46 Göteborg Källängen Brand ute - övrigt
2022-05-20 18:13 Kungsbacka Annat Passning
2022-05-20 17:44 Kungsbacka * Brand ute - terräng Skogsbrand
2022-05-20 16:47 Göteborg Lindholmen Automatlarm Brand
2022-05-20 16:06 Mölndal mölndal Interna brandlarm Inringt från platsen
2022-05-20 15:57 Göteborg Göteborg Spårvagn / Övrig spårtrafik Övrigt
2022-05-20 15:31 Lerum Lerum Automatlarm Brand
2022-05-20 14:31 Härryda Mölnlycke Utsläpp farligt ämne - övrigt I byggnad
2022-05-20 13:10 Kungsbacka Kungsbacka Brand ute - container
2022-05-20 12:35 Göteborg Biskopsgården Sjukvårdslarm IVPA
2022-05-20 12:13 Göteborg Angeredsvinkeln Hot om suicid
2022-05-20 11:30 Göteborg Brand i byggnad Flerfamiljshus
2022-05-20 09:52 Lerum lerum Brand ute - fordon Personbil
2022-05-20 08:35 Göteborg Eriksbo Sjukvårdslarm IVPA
2022-05-20 07:34 Göteborg Sandarna Utsläpp farligt ämne - drivmedel Kommunalt vatten