Bild för länk -

RSG flaggar för allas lika värde!

31 maj, 2024, kl 08:00

Årets West Pride pågår 10 juni till 16 juni. West Prides vision är en jämlik och inkluderande värld fri från fördomar och diskriminering där alla människor ska kunna känna sig trygga. Det handlar helt enkelt om grundläggande mänskliga rättigheter och går väl i linje med RSG:s vision: Tillsammans för en trygg och säker värld.

Genom vårt engagemang vill vi visa att vi är en räddningstjänst för alla och att mänskliga rättigheter och öppenhet för olikheter är en tydlig grund för hela vårt arbete. RSG hissar därför stolt Prideflaggan på alla brandstationer 31 maj till 20 juni.