Förundersökning efter hissolyckan är klar-utredningen läggs ned

21 februari, 2024, kl 10:55

Idag meddelade åklagaren sitt beslut efter förundersökningen av hissolyckan som inträffade på Richertsgatan i Johanneberg i slutet på maj förra året. Åklagaren har beslutat att förundersökningen läggs ned då det saknas anledning att anta att brott har förövats.

På onsdagen den 31 maj blev vi larmade om en händelse där en person befann sig i svår belägenhet vid en hiss på Richertsgatan i Johanneberg. Det rörde sig om ett barn i förskoleåldern hade fastnat i ett utrymme mellan hissen och schaktet. Under räddningsarbetet föll barnet ner i hisschaktet och avled några dagar senare på sjukhus. Åklagaren inledde en förundersökning avseende vållande till annans död. Idag har åklagaren meddelat beslutet att utredningen läggs ner.

Vi har full tillit till att förundersökningen har utförts grundligt och vi överväger också på vilket sätt vi själva ska följa upp händelsen för att dra lärdomar.

Vårt fokus nu är att våra berörda medarbetare ska få det omhändertagande och stöd som dom behöver. Som organisation är detta en av de svåraste händelserna vi har upplevt.

Vi riktar våra varma tankar till pojkens familj.

Lars Klevensparr
Förbundsdirektör