Bild för länk -

Uppföljande information efter branden på Mölndalsvägen

19 februari, 2024, kl 14:48

Fredag den 16 februari kl 19.00 avslutade vi räddningsinsatsen vid Mölndalsvägen. Det innebär att det är verksamhetsutövaren som svarar för bevakning och hantering av byggnadsmaterial etc. Vi har inte längre resurser kontinuerligt på plats.

Den tidigare branden i byggnaden innebar en mycket stor värmepåverkan på en stor del av byggnadskonstruktionen och det material som byggnaden är uppbyggd av. Detta innebär att det kan finnas eller uppstå mindre glöd i någon del av brandresterna. Det är dock inte motiverat att kommunens räddningstjänst kontinuerligt avdelar resurser för att hantera detta, vilket är bakgrunden till att kommunens ansvar avslutades igår. Verksamhetsutövaren har en bevakning av området närmaste tiden, för att tidigt upptäcka tendenser till om något förvärras, dvs. om det i någon del uppstår mindre lågor.

Vi var åter på plats i samma kväll kl 20:49, efter att en väktare identifierade en liten låga vid en mindre glödhärd. Väktaren ringde räddningstjänsten, vilket är ett överenskommet arbetssätt, så att personal från oss kunde bedöma behovet av åtgärder. Vid framkomst hade det nästan slocknat av sig själv, och branden hade inte blossat upp. Arbetssättet med att räddningstjänstens resurser åker tillbaka är en försiktighetsåtgärd.

Under den närmaste tiden kan försiktighetsåtgärden med besök av räddningstjänstens resurser, komma att tillämpas, vilket också syftar till att skapa trygghet för såväl verksamhetsutövaren som boende i närområdet.

Det kan också framöver förekomma glödhärdar i byggmaterialet som behöver åtgärdas i samband med kommande bortforsling. Vi kommer därför ytterligare en tid framöver ha avstämningar med verksamhetsutövaren för dialog om nya behov av hantering uppstår