När åskan går

11 juni, 2024, kl 14:57

Varje år orsakar blixtnedslag många brandskador. Ett åskväder är farligt nära när dånet kommer mindre än tio sekunder efter det att du sett blixten. Då är avståndet ca 3 km. Läs här vad du kan göra för att skydda dig när åskan går.

Om du är utomhus

 • Undvik höga punkter utomhus. Du löper större risk att träffas av ett blixtnedslag i närheten av höga ensamt stående träd, master, skorstenar, torn, berg och kullar.
 • Genom elektriska ledningar och metallstängsel kan blixten ledas långt. Undvik att vara nära sådana platser då de är särskilt utsatta vid åskväder.
 • Gå ner från tak eller byggnadsställningar.
 • Gå upp från bad och vindsurfing. Inte heller fiske från brygga eller stränder är lämpligt vid åska.
 • Att vistas på öppna fält för t ex fotbollsspel eller golf är direkt farligt.
 • Undvik att arbeta med elektriska handapparater.
 • Sök skydd i en bil eller uppsök en plats som inte har utsatt läge.

Om du är inomhus

 • Är åskan farligt nära ska du inte vistas nära telefon- el- eller rörledningar.
 • Stäng alla fönster för att hindra brandspridning om åskan slår ner.
 • För att undvika skador på el- och teleapparatur - dra ur nätkontakten. Dra även ur antennsladden ur TVn.
 • Datorn är extra känslig för åsknedslag. Dra ur både nätkontakten och modemkabeln.

Detta och mycket mer om åska och åskskydd hittar du på Uppsala Universitets hemsida

Så här säger SMHI om åska