Bild för länk -

Brandman i beredskap, RIB och vaktmästare – dubbel kompetens för invånarnas bästa

19 februari, 2024, kl 15:21

Pernilla Alsterlind, verksamhetsutvecklare på Räddningstjänsten Storgöteborg har träffat RiB-brandman Björn Ahlin för ett samtal om hur kring Björns arbetsvardag.

En grå eftermiddag i februari kliver jag in på Lekstorpsskolans expedition i Lerum. Jag möts av ett vackert målat träd, vars grenar är fyllda med bilder och namn på pedagoger, rektorer och olika funktioner inom elevhälsan. Vid roten sitter en bild av Björn Ahlin, skolans vaktmästare.

Björn tar emot mig och leder mig till sitt rum, fyllt med en soffa som väntar på montering, basketbollar, saftglas och pepparkakor. De senare delar han generöst med eleverna när de kommer för att "prata av sig". Hans dörr står alltid öppen, och han är mycket omtyckt av eleverna. Men det finns något i rummet som sticker ut – det gula larmstället och hjälmen som han använder som brandman i beredskap (RiB). Jag har bokat möte med Björn för att utforska hur hans dubbla kompetens skapar mervärde för kommunens invånare, samt för honom själv och arbetsgivaren.

Vem är du, Björn?

Jag är Björn Ahlin, bosatt och arbetar i Lerums kommun sedan 2017. När jag träffade några brandmän på Bagges torg och hörde om möjligheten att bli RiB-brandman tyckte jag att det lät mycket spännande. Med mina erfarenheter som havslivräddare, mekaniker, väktare och ungdomsfältarbetare för Röda Korset kände jag att min profil passade väl in. Efter att ha sökt arbete i Lerum, genomgått tester och introduktionsutbildning, har jag nu arbetat som RiB-brandman i fyra år och upplever uppdraget som fantastiskt och meningsfullt.

Hur påverkas dina båda arbetsplatser av din dubbla kompetens?

I mitt uppdrag som vaktmästare på skolan förbättras det systematiska brandskyddsarbetet och utrymningsövningarna genom min kunskap och erfarenhet som brandman. Som brandman blir jag exempelvis skickligare på att hantera centralapparaten som används vid ett automatlarm. Viktigast av allt är att mitt och lagets bemötande vid larm blir bättre, då jag har förståelse för att oväntade situationer kan uppstå i en miljö med många barn. Det är betydelsefullt att bemöta dem på ett kommunikativt och ödmjukt sätt.

Vid sjukvårds- eller brandincidenter på skolan känner övrig personal en trygghet av att jag finns nära till hands. Det skapar en ökad trygghet och säkerhet för alla inblandad.

Hur arbetar du förebyggande mot brand?

Jag fokuserar på systematiskt brandskyddsarbete och finjusterar rutinerna kontinuerligt. Besöken i klassrummen, där jag pratar om förebyggande brandskydd och konsekvenser av anlagda bränder, är årliga. Jag arbetar inte bara mot brand utan även mot skadegörelse genom att regelbundet avlägsna brännbart material och lösa stenar som kan kastas mot fönstren.

Varje halvår informerar jag eleverna om förbättringarna avseende glaskross, klotter och brand, vilket gör dem delaktiga i visionen om en trygg och säker skola. Den 1 december varje år tar jag på mig larmstället och pratar med eleverna om brandvarnardagen, uppmanar dem att släcka ljusen, testa brandvarnaren hemma och betona vikten av fria utrymningsvägar.

Vad har du för råd till andra medarbetare i kommunen som vill söka till att bli deltidsbrandman?

Det är ett meningsfullt uppdrag för den som älskar att hjälpa andra människor. Prata med oss på Räddningstjänsten Storgöteborg så kan vi guida dig. På frågan om hur nära och kära påverkas av beredskapen svarar Björn att i och med meningsfullheten i uppdraget tror han att acceptansen ökar att under vissa perioder begränsas möjligheterna att resa i väg. Men det gäller att planera och prioritera, så blir det bra för alla inblandade.

Vad har du för råd till arbetsgivare som har medarbetare som vill söka till att bli deltidsbrandman?

Uppmuntra dina medarbetare att bli RiB. Det bidrar inte bara till personlig utveckling utan knyter även en viktig kompetens till verksamheten, tryggheten och brandsäkerheten förbättras avsevärt.

Är du intresserad av att arbeta som brandman i beredskap. Läs mer här Jobba som brandman i beredskap