Bild för länk -

Se över brandskyddet i ditt fritidshus

22 april, 2024, kl 10:09

Hoppas att du tänker på att det är lika viktigt med brandskydd i ditt fritidshus som i din vanliga bostad.

Se till att ditt fritidshus är säkert och tryggt. Att se över elen, testa brandvarnaren, skaffa en brandsläckare och en brandfilt är bra grejer att tänka på. Att snabbt ta sig ut om det börjar brinna är också viktigt, därför är det bra att fundera på utrymningsvägar, så att du snabbt och enkelt tar dig ut om något händer.

Var försiktigt med levande ljus. Släck dem innan du lämnar rummet.

Eldar du i kamin, kakelugn eller öppen spis ska skorstenen vara sotad och brandskyddskontrollerad. Se till att inget papper eller annat lättantändligt material finns nära din eldstad.

Elda försiktigt ute

Trädgårdsavfall ska i första hand lämnas till en återvinningscentral, samlas in av kommunen eller komposteras på tomten. I vissa fall kan det vara tillåtet att elda avfallet på den egna tomten, men endast om det är tillåtet enligt kommunens bestämmelser. Kontrollera med din kommun om vad som gäller där du bor. Läs mer om att elda trädgårdsavfall här.

Håll också koll på brandrisken. Om det är torrt eller blåser ska du inte elda. Läs mer om att elda utomhus här.

Larmning

Fritidshus ligger ofta utanför tätbebyggda orter och då tar det längre tid för räddningstjänsten att komma. Om du bara har mobil telefoni, se till att du har täckning och att telefonen är laddad om du måste kalla på hjälp.

Ha det sen skönt och vilsamt för övrigt!