Två segelbåtar som ligger förtöjda vid en brygga

Semester i båten - har du tänkt på brandsäkerheten?

23 juni, 2024, kl 10:00

Att alla ombord på båten ska bära flytväst kan kännas som en självklarhet. Men vilket skydd har vi mot andra risker? Åtta av tio hushåll har installerat brandvarnare i sitt hem, men hur är det ombord på båten?

Kontrollera brandvarnaren innan färden börjar, byt batteri om det behövs. En tidig upptäckt av brand är avgörande för att minimera konsekvenserna.

Det är även bra att kunna agera om olyckan är framme. Vi rekommenderar pulversläckare om minst två kilo. Om båten är längre än tio meter bör du minst ha två brandsläckare. Lär dig var brandsläckarna finns och hur de används. Vibrationerna i en båt kan göra att pulvret i handbrandsläckare klumpar ihop sig. Ta därför för vana att ta loss släckaren och vänd den några gånger då och då samtidigt som du kontrollerar att mätaren på de tryckladdade släckarna fortfarande pekar på grönt.

Matlagning med spritkök och gasolspis

Bränder ombord på fritidsbåtar uppkommer oftast i samband med matlagningen. Så ta det lugnt och planera dina utrymmen. Se till att det inte står onödiga saker på spisen och att det är fritt runt om.

Har du sprit eller fotogenkök är risken ofta störst vid påfyllning av bränsle. Lågan från ett spritkök är ibland svår att upptäcka.

Gasolspisar och gasolvärmare är andra brandrisker ombord. Båtens rörelser gör att skarvar och anslutningar kan lossna och orsaka läckage. En gasvarnare är därför en bra livförsäkring. Se också till att serva och läcktesta installationen regelbundet så den är säker och tät. Förvara aldrig sprayflaskor, gasol eller liknande i motorrum eller ett annat utrymme där en brand kan tänkas uppstå.

Använd aldrig en kolgrill i en båt. Se gärna: MSBs film om gasol ombord på fritidsbåt>

Om båten börjar brinna

En brinnande båt exploderar sällan men tryckkärl, sprayflaskor och gasolflaskor kan i värsta fall explodera och utgöra en fara om de hettas upp vid brand.

Om du kan, utan risk för skada, försök släcka innan du lämnar båten.

 • Stanna motorn och styr fören mot vinden.
 • Stäng bränslekranen och vrid av gasolen på huvudkranen.
 • Stäng av huvudströmmen.

Använd handbrandsläckaren om det går utan att ta för stora risker. En pulversläckare har flera meters kastlängd och pulvret är mycket effektivt mot vätskebränder. Spruta med korta svepande rörelser tills lågorna har slagits ner. Kontrollera effekten och spruta en gång till så att du är övertygad om att det är helt släckt. Tömningstiden för en 2-kilos pulversläckare är cirka 8 sekunder. Använd den tiden med omtanke.

Se till att larm till 112 har gått fram och att alla har flytväst på sig innan ni överger båten. Stanna i närheten tills hjälpen kommer fram.

Om branden bryter ut när du är i en hamn med andra förtöjda båtar bör du göra vad du kan för att hindra att branden sprider sig.

Viktig utrustning

För att få en tidig upptäckt, kunna agera snabbt och larma om hjälp rekommenderar vi utrustningen nedan:

 • Handbrandsläckare -pulver
 • Brandvarnare
 • Brandfilt
 • Gasvarnare
 • Första hjälpen-låda
 • Möjlighet att larma, exempelvis mobiltelefon eller VHF-radio
 • Flytvästar

Tanka båten säkert

 • Använd checklistan nedan för att tanka din båt på ett säkert sätt.
 • Stäng av huvudströmbrytaren, det räcker inte med bara tändningen.
 • Motorrumsfläkten ska vara påslagen för att få bort giftig ånga.
 • Var säker på att du fyller på bränslet på rätt ställe. Vissa båtar är modifierade och har påfyllningshål på utsidan som inte är vidarekopplat.
 • Se till att handtagen är jordade när du tankar båten. Om de inte är det kan du koppla en jordad kabel till båten så att inte statisk elektricitet uppstår vilket kan skapa en gnista. Detta kan även hända vid tankning dunk till dunk, även om det är extremt ovanligt. På tankstationer ska handtagen vara jordade.
 • Brandsläckare skall alltid finnas nära till hands om olyckan skulle inträffa.
 • Stäng av gasolflaskor innan du tankar.
 • Ingen ska finnas ombord på båten när den tankas för att ni lättare ska kunna söka skydd vid olycka.
 • Dieselbakterier kan förorsaka betydande skador på spridare, pumpar och i värsta fall orsaka totalt bränslestopp. För att förebygga mikroorganismerna så skall du undvika kondensvatten i bränsletanken.
 • Det är bra att gå igenom systemet två gånger per år för att säkerhetsställa dess funktion samt leta läckor, dåliga kopplingar eller slangar. Du ska också säkerhetsställa att tanken är helt utan rostskador.
 • En lös bensintank skall lyftas ut ur båten, då det lätt bildas gaser som ligger kvar i skrovet.
 • Häll inte bensinen från hög höjd, då finns det risk att statisk elektricitet kan antända bensinen.
 • Läs gärna om brandsäkerhet i gästhamnen >>