RSG beviljas dispens

10 april, 2024, kl 13:15

RSG har den 9 april fått ett beslut från den så kallade Arbetstidsnämnden gällande RSG:s dispensansökan som skickades in under december månad 2023.

Beslutet från Arbetstidsnämnden lyder:

"Arbetstidsnämnden beviljar dispens under perioden 1 februari 2024 - 31 januari 2025 för att möjliggöra förläggning av arbetstid upp till 24 timmar för dygnstjänstgöring under helger enligt grundschemat samt för att möjliggöra förläggning av arbetstid upp till 24 timmar för utbildningar och övningar som inte ryms inom ordinarie arbetstidsförläggning eller inom ordinarie verksamhet."

-Att RSG skulle få dispens kom inte som en total överraskning med tanke på Arbetstidsnämndens tidigare beslut gällande andra räddningstjänstorganisationer. I de pågående centrala förhandlingarna mellan arbetsgivarorganisationen, SKR/SOBONA, och de centrala fackliga organisationerna beträffande arbetsvillkor är arbetstidsfrågan en väsentlig del, säger Förbundsdirektör Lars Klevensparr.

Här finns beslutet i sin helhet Räddningstjänsten Storgöteborg | SKR