Bild för länk -

Informationskväll på Kungsbacka station: Ett steg mot ett tryggare Kungsbacka

5 juni, 2024, kl 12:03

Den 23 maj arrangerade Räddningstjänsten Storgöteborg en politikerkväll för stadsbyggnadsnämnden och tjänstemän i Kungsbacka kommun med fokus på räddningstjänstens roll i samhällsplaneringen

Under kvällen deltog representanter från Kungsbacka brandstation samt vår myndighetsavdelning. Syftet med mötet var att ge information om byggregler nu och i framtiden och hur man kan bygga en trygg och säker stad för alla.

Kvällen inleddes av Christian, förste vice ordförande i Västra räddningsregionen (VRR), som presenterade förbundets arbete och dess styrning. Han betonade vikten av samarbete för att skapa en tryggare stad och lyfte särskilt fram behovet av att minska beroendet av assisterad stegutrymning. Nuvarande byggregler, med låga krav på alternativa utrymningsvägar, kan leda till ett ökat beroende av räddningstjänsten som en andra utrymningsväg, vilket kan medföra både inlåsningseffekter och kostnadsförskjutningar från kommunen till byggherrar.

Deltagarna fick se en praktisk demonstration av hur en assisterad utrymning av en medvetslös person går till och fick även möjlighet att prova detta själva. Dessutom visades en film från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) om särskilt riskutsatta individer, vilket ledde till en engagerad diskussion om räddningstjänstens uppdrag och dess samarbete med kommunerna.

Dialogen under kvällen var livlig och konstruktiv, med många engagerade frågor från deltagarna. Lokala riskbilder diskuterades, inklusive viktiga områden som E6, Ringhals, brandvattenplaner, Kungsbacka trästad och effekten av en ny brandstation.

Ett stort tack riktas till alla som deltog och bidrog till en givande diskussion.