Hur ska du agera vid brand i flerfamiljshus?

6 maj, 2024, kl 01:00

Vet du vad du ska göra om det brinner i din eller någon av dina grannars lägenhet? Madelene, brandingenjör på RSG, svarar på hur du ska agera utifrån olika scenarion.

Vad gör jag om jag upptäcker att det brinner i någon annan lägenhet i huset jag bor i?

Är trapphuset fritt från rök så går du ut ur din lägenhet, stänger dörren och utrymmer via trapphuset. Larma 112 och berätta vem du är, var du bor och vad som hänt. Om det är möjligt utan att du skadar dig själv och tar för stora risker så varnar du dina grannar vad som hänt. 

Vad gör jag om jag kommer ut i trapphuset och ser rök?

Din lägenhet är vad man kallar en egen brandcell. Det betyder att om det brinner i grannens lägenhet ska din lägenhets väggar stå emot branden och röken i 60 minuter. De här kraven gäller oavsett vilken lägenhet du har; det spelar ingen roll om den är gammal eller ny, eller om det är en hyresrätt eller bostadsrätt.

Stanna därför alltid kvar i din lägenhet om du ser att det är rök i trapphuset. Även din lägenhetsdörr ska stå emot brand och rök, så se till att den är stängd. Stäng även fönster och vädringsluckor. Ring 112 och vänta i din lägenhet.

Röken är giftig, men att klättra ut genom fönster eller balkonger är också farligt. Räddningstjänsten kan hjälpa till med utrymning med stegar eller stegbil, men detta är i första hand tänkt för de som är i direkt fara från branden. Om din lägenhet är fri från rök så är det bättre att vänta där. 

Vad gör jag om det brinner i min egen lägenhet?

Rädda i första hand dem som befinner sig i direkt fara, men ta inte för stora risker. Larma 112 och försök, om det är möjligt utan att du skadar dig eller tar för stora risker, att släcka branden med brandsläckare eller brandfilt. Utrym din lägenhet genom trapphuset i första hand och stäng lägenhetsdörren efter dig för att inte rök ska komma ut i trapphuset.

Är vägen till trapphuset blockerad av branden tar du dig till ett rum med fönster där du kan stänga dörren efter dig. Ge dig till känna när räddningstjänsten kommer till platsen för att vi ska kunna hjälpa dig ner med hjälp av vår utrustning. 

Kan jag känna mig lika trygg om jag bor på hotell?

Även hotellrum ska vara utförda som egna brandceller och stå emot både brand och rök i 60 minuter. Om utrymningslarmet börjar tjuta när du befinner dig på hotell så tar du dig ut till utrymningskorridoren som finns utanför ditt rum. Därifrån finns det oftast flera olika trapphus eller utgångar som du tryggt kan utrymma från.

I ditt hotellrum ska det alltid finnas en utrymningsplan som oftast är uppsatt på dörren. Kontrollera alltid denna när du bor på hotell så att du vet vilken din närmaste utrymningsväg är om något skulle hända. På utrymningsplanen står oftast ordet ”återsamlingsplats”. Det är dit du ska gå efter att du utrymt byggnaden och är i säkerhet ute i det fria. Om du är osäker på utrymning eller återsamlingsplats när du bor på hotell så kan du alltid fråga hotellpersonalen om hjälp.

 Mer information om utrymning och brandsäkerhet hemma finns här: