Elda trädgårdsavfall - tänk på detta

19 mars, 2024, kl 09:28

Trädgårdsavfall ska i första hand hanteras genom att antingen lämna det till en återvinningscentral, få det insamlat av kommunen eller kompostera det på tomten. I vissa sällsynta fall kan det vara tillåtet att elda avfallet på den egna tomten, men endast om det är tillåtet enligt kommunens bestämmelser.

Om eldning av trädgårdsavfall tillåts på din tomt, är det viktigt att veta att endast mindre mängder avfall får brännas. Du får inte elda när som helst eller vad som helst. Det är avgörande att röken, lukt och sot från eldningen inte stör grannarna.

Att elda skräp som byggavfall, gamla möbler, gummi eller plast är strikt förbjudet. Vid sådan eldning sprids rök med skadliga ämnen som kan vara störande eller skadliga för både dig och andra.

Kontakta din kommun

Först måste du ta reda på när du får elda, eftersom reglerna varierar mellan kommunerna i i vårt område. Kontakta din kommun för att få veta vad som gäller där du bor.

Ibland kan det finnas ett eldningsförbud utfärdat under perioder med extrem torka i skog och mark. Ring telefonsvarare 031-335 29 80 för att ta reda på om det råder eldningsförbud på grund av brandrisk.

Om du ska elda

Här ger vi information om hur man kan elda trädgårdsavfall på ett säkert sätt, förutsatt att det är tillåtet.

Det är viktigt att du hela tiden har kontroll så att elden inte sprider sig. Ha alltid vatten nära till hands. Ibland kan det vara både enklare och snabbare att köra löv och grenar till en återvinningscentral.

Du som tänder en eld ansvarar för att den blir släckt. Undvik att elda om det blåser. Efter avslutad eldning måste du kontrollera att all glöd är släckt innan du lämnar platsen. 

Checklista

Använd gärna vår checktlista för att elda på ett säkert sätt.

  • Kontakta kommunen för att ta reda på om det är eldningsförbud och vilka regler som gäller i din kommun.
  • Att elda i en plåttunna som förberetts med tilluftsöppningar är ett bra sätt att ha elden under kontroll och dessutom kunna fylla på hela tiden utan att det blir för stor brasa.
  • Använd grova handskar. Spade och kratta är också bra verktyg för att hantera elden.
  • Vattna ordentligt runt eldningsplatsen. När du ska släcka kan du kratta ut glöden och dränka den med vatten.
  • Det ska alltid finnas tillgång till vatten när du eldar i trädgården. Dra fram trädgårdsslangen och ha ett par fyllda hinkar eller vattenkannor till hands.
  • Placera elden långt från byggnader, kraftledningar och brännbar vegetation för att undvika brandspridning.
  • Ta med en telefon så att du kan larma SOS 112 vid behov.
  • Elda inte om det blåser.

Släck ordentligt

När du har eldat färdigt måste du försäkra dig om att brasan blir ordentligt släckt. Ett bra sätt att släcka är att kratta ut glöden och dränka den med vatten. Vattna också marken runt bränningsplatsen när du släckt branden. Du kan behöva kontrollera att elden verkligen är släckt flera timmar efter avslutad eldning. 

Visa hänsyn till omgivningen

Det blir mycket rök av våta löv och även av en del annat som bränns i trädgården. Röken kan irritera grannarna och sätta sig i kläder på vädring. Prata med grannarna på förhand och berätta att du tänker elda. 

Elda inte när vinden blåser mot grannarnas hus eller mot andra som till exempel trafikanter på vägar i omgivningen. Tänk på att vinden kan ändra riktning.