Statistik räddningsuppdrag 2023

29 januari, 2024, kl 11:09

2023 genomförde RSG totalt 8 824 räddningsuppdrag, vilket är ungefär lika många som 2022 och medelvärdet för de senaste fem åren.

Jämfört med medelvärdet syns ett ökat antal uppdrag för bland annat händelsetyperna naturolycka (till exempel storm, översvämning och skred), brand i skog eller mark och övriga uppdrag. Bränder i avfall och återvinning utomhus, drunkningstillbud, nödställd person och sjukvårdsuppdrag är exempel på händelsetyper som har minskat. Antalet bränder i byggnad visar en nedåtgående trend som fortsatte även under 2023. Omkring två av tre byggnadsbränder inträffar i ett bostadshus. Under 2023 ökade antalet bostadsbränder jämfört med den låga nivån 2022, men antalet är fortsatt lägre än medelvärdet för de senaste fem åren.

Under året har åtta personer bekräftats omkomna till följd av brand inom förbundets område, vilket är fler än medelvärdet för 2019–2023.

Antalet bränder i och omkring skolor, förskolor och fritidsgårdar har visat en nedåtgående trend sedan flera år tillbaka. 2022 ökade antalet, men 2023 var det lägsta på fem år (51 stycken). Minskningen syns framför allt i januari, juni och december, vilket tyder på att brandproblematiken, som är ett känt problem vid terminsavslut och skolstart, inte har varit lika markant under 2023.

Antalet räddningsuppdrag i samband med trafikolyckor fortsätter att minska och har visat en nedåtgående trend sedan början av den undersökta femårsperioden. Vid drygt 2 % av olyckorna har en eller flera personer varit fastklämda alternativt instängda i fordonet och behövt assistans från räddningstjänsten för att ta sig ut.

Statistiken för Södra Bohuslän är inkluderad för 2019-2022.

Läs hela rapporten här >>