Bild för länk -

Nytt nätverk kring kultur och mångfald för räddningstjänsterna i Västra Götaland

26 april, 2024, kl 13:51

Förra veckan hölls den allra första nätverksträffen för räddningstjänsterna inom Västra Götaland med fokus på kultur och mångfald inom räddningstjänsten.

Det här är första gången någonsin som räddningstjänsterna inom Västra Götalandsregionen tillsammans nätverkar kring jämställdhet, kultur och mångfald. Den här första kunskapsträffen var digital och man inledde med hur viktigt och intressant det är att räddningstjänsterna kan träffas kring de här frågorna.

Nätverksträffarna är också till för att höja kunskapen. Först ut var en föreläsning om vikten av nätverkande med Claire Melin, Rättschef Länsstyrelsen Västra Götaland. Efter det föreläste Clara Berglund om jämställdhet och vikten av att organisera det arbetet i en tid då utvecklingen mot jämställdhet stannar av. Hon är bland annat generalsekreterare för Sveriges Kvinnoorganisationer.

Det pågår tyvärr en backlash när det gäller kvinnors rättigheter i världen. I Sverige har utvecklingen mot jämställdhet stannat av och går bakåt på flera områden. Därför är det extra viktigt att hålla i gång arbetet med jämställdhet och mångfald inom räddningstjänsten.

Anna Sahlberg, du har varit med och organiserat den här kunskapsträffen. Hur kom det sig att ni drog i gång det här nätverket?

- Det finns redan ett nätverk för kvinnor inom RSG som var välfungerande men de ville komma vidare och utöka nätverkandet på något sätt. Då kontaktade de mig för att få hjälp med att skala upp och försöka göra något för hela Västra Götaland. Det var ett initiativ som jag var jättepigg på.

 

Varför tycker du att det behövs den här typen av nätverk inom Västra Götaland?

- Det är alltid viktigt att vi räddningstjänster träffas och nätverkar i olika sammanhang, med olika syften. Det är viktigt att vi får ett forum där vi kan diskutera och prata om saker som rör till exempel jämställdhet, mångfald och räddningstjänstkultur. Ett nätverk där man får tycka och tänka lite mer fritt och ta upp saker som man kanske inte gör i andra sammanhang tror jag fyller en viktig funktion. Att få möjlighet att träffa nya människor, dela med sig av erfarenheter, kunskap och tankar ihop med andra räddningstjänster är viktigt. 

 

Vad tyckte du var mest intressant?

- Både Claire och Klara är ju mycket kunniga och pålästa och deras föreläsningar var väldigt intressanta och tankeväckande. Vi behöver bli påminda om att vi inte är i mål med vårt mångfalds- och jämställdhetsarbete, speciellt inte som de här områdena är på tillbakagång i samhället. Det måste vi motverka, men det är också viktigt att försöka vara positiva och vara en förebild. Sen tyckte jag personligen det var roligt att träffa Erik Ferm som har grundat RSG:s kvinnliga nätverk, för vi har pratats vid många tillfällen men aldrig haft möjlighet att träffas.