Nu är det torrt i markerna - var försiktig om du grillar utomhus

17 maj, 2024, kl 11:43

När solen skiner och marken blir torr brinner det lätt. När det är blåsigt ute och marken är torr ökar riskerna för att elden sprider sig. Du som eldar eller grillar är ansvarig för att hålla uppsikt över elden och se till att den inte sprider sig. Om det inte kan göras på ett säkert sätt ska du avstå från att elda eller grilla.

Grillar du ute i naturen råder vi dig att använda fasta grillplatser som är utformade för att minska risken för brandspridning, exempelvis kommunens iordningsställda grillplatser. Tar du med dig en egen grill bör den stå på stativ eller ben på ett jämt underlag långt bort från brännbart material.

Vi uppmanar till försiktighet oavsett om du eldar eller grillar.

Om du eldar eller grillar i naturen

Om du bedömer att det går att elda säkert så ha tillgång till utrustning för att kunna släcka; vattenslang eller ruskor och ett par hinkar vatten.

Om du tänt en eld eller grillat i naturen - släck så här; låt först elden brinna ut helt och hållet. Släck sedan ordentligt med riktigt med vatten och rör om så att glöden slocknar. Gräv upp marken under askan tills ingen glöd eller rök finns kvar. Vattna rikligt på resterna av askan runt platsen. En lite spade och ett kärl kan vara bra att ha med till platsen.

 

Ta med en telefon så att du kan larma vid behov, SOS Alarm 112.

Råd till dig som ska elda

  • Du som tänder en eld eller grill har ansvar för att den blir släckt
  • Ha alltid uppsikt över elden
  • Undvik att elda eller grilla när det blåser
  • Du måste noga kontrollera att all glöd är släckt innan du lämnar platsen
  • Tänk på att ha elden långt från byggnader och brännbar vegetation för att undvika brandspridning
  • Bildäck, plast och andra brandfarliga varor är inte tillåtet att elda