HLR-Livräddande första hjälpen L-ABC

Att kunna rädda liv när människor skadar sig är mycket värdefullt. Under utbildningen lär ut vi grundläggande kunskaper i livräddande första hjälpen och hjärtlungräddning.

Övergripande innehåll

  • L-ABC – Livshotande läge, andning, blödning och cirkulationssvikt/chock
  • Bedömning av olycksplats
  • Rätt förfarande vid flyttning av skadade
  • Hjärtlungräddning vid andnings- och hjärtstopp
  • Förbandsläggning vid olika typer av skador
  • Förebygga cirkulationssvikt/chock
  • Stabilt sidoläge
  • Luftvägsstopp
  • Akuta sjukdomar

Kurslängd 3 timmar med teori och praktik.

Avsedd för Företag & organisationer. Max 15 deltagare

Förkunskap Ingen

Bokning
Kursbokningen
Tfn 031-335 28 80
E-post: utbildning@rsgbg.se