Första hjälpen med HLR

De första kritiska minuterna innan ambulans eller sjukvårdare kommer, kan med kunskap om hur man agerar vara skillnad mellan liv och död vid en olycka eller händelse.

Har du frågor kring kurserna och dess innehåll är du välkommen att höra av dig till oss på
Kursbokningen
Tfn 031-335 28 80
E -post: utbildning@rsgbg.se