Bild för länk -

Detta är en vardagsbrandman

"En vardagsbrandman känner brandmän som är stolta över dem"

En vardagsbrandman kan

  • Reflektera över ordet KONSEKVENS - vad får det för konsekvenser om en brand uppstår.
  • Se risker i hemmet och i sin skolmiljö.
  • Tänka sig för och hjälpa till.
  • Rädda - Varna - Larma - Släck, och de vet hur de ska agera i olika situationer.
  • Brandtriangeln - vad behövs för att en brand ska uppstå och ta fäste, och utifrån det se risker innan en brand uppstår.

En vardagsbrandman vet

  • Att man ska ta hjälp av vuxna i svåra situationer.
  • Var brandstationen ligger där han/hon bor och vet hur brandmännen där arbetar.
  • Att det känns bra att hjälpa till.

Kontrollera brandsäkerheten i skolan och hemma med hjälp av checklistorna

Bild för länk -
Bild för länk -