Innovationsevent i Göteborg

11 oktober, 2023, kl 08:58

Innovation och utveckling inom räddningstjänsten är nödvändigt för att möta framtidens utmaningar. Att vara öppen för att lära av och inspireras av andra organisationer och deras teknikutveckling är viktiga steg. Vi måste kunna ta vara på dessa möjligheter och fortsätta utveckla arbetssätt och teknik inom räddningstjänsten.

I september var Räddningstjänsten Storgöteborg värd för ett innovationsevent där gemensamma utvecklingsfrågor diskuterades med andra kollegor. Flera föreläsare fanns på plats under dagen för att ge en inblick i pågående projekt och hur tekniska lösningar kan underlätta i räddningstjänstens framtida arbete. Speciellt inbjudna var våra kollegor från Rotterdam som presenterade hur de arbetar med utveckling av räddningstjänsten.


Kollegorna från Rotterdam introducerade oss också för deras specialteam, Technical Digitale Exploration (TDE), som hjälper räddningsledningen med tekniska verktyg såsom brandrobotar, inomhusdrönare som kan göra 3D-skanningar av inomhusmiljöer, och undervattensdrönare. Dessa team har som enda uppgift att stödja räddningsledningen på farliga olycksplatser där brandmännen arbetar. I Nederländerna finns sex TDE-team, var och en ansvarig för sin egen region.


Ett annat intressant team de presenterade var deras Quick Response Team (QRT), som är särskilt utrustat för att agera vid terrorattentat, pågående våld eller när det förekommer farligt våld från enskilda individer. Dessa insatser görs i samarbete med polisens insatsstyrka.


Evenemanget avslutades med en imponerande demonstration av våra holländska kollegor från Rotterdam, där de visade upp sin brandrobot Brutus och en inomhusdrönare som kan göra 3D-skanningar av inomhusmiljöer för att identifiera risker och söka efter skadade personer. Demonstrationen ägde rum på Räddningstjänsten Storgöteborgs övningsanläggning, Färjenäs. 

Vi vill tacka alla som hjälpte till att göra detta evenemang möjligt.


Christian Carlsson
Utvecklingsledare
(Leder och samordnar Nationellt centrum (NUC), som är ett samarbete mellan Räddningstjänsten Storgöteborg och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap inom ramen för temat Säkerhet på skadeplats)