Bild för länk -

Vad gör du om du inte hör när utomhusvarningssystemet för VMA testas?

5 september, 2022, kl 06:00

Fyra gånger om året testas utomhusvarningssystemet för VMA (”Hesa Fredrik”). Om du brukar höra tutan men inte gjorde det vid det senaste testet så kan du anmäla det till oss så vi kan undersöka om något inte fungerar som det ska.

Kenneth WassbergVi har pratat med Kenneth Wassberg, varningstekniker på Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG).

Vem är det som testar så att VMA-tutorna fungerar?

Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) har ansvar för drift och underhåll av anläggningarna för utomhusalarmering. I detta ingår det att genomföra kvartalsproven som sker i mars, juni, september och december. SOS Alarm och RSG testar att det fungerar varannan gång.

Om man inte hör att tutan fungerar vad gör man då?

Då ska man mejla räddningstjänsten i sin kommun. Då är det viktigt att man berättar vilken adress man befinner sig på när man inte hör. Vi vill också veta om du är inomhus eller utomhus. Hör du inte tutan inom RSG:s område kan du anmäla det genom att fylla i ett formulär på vår webb.

Anmälan om utebliven VMA-signal

Om det inte finns någon tuta, hur gör man då? Vart vänder man sig?

Om man upplever att det inte finns någon anläggning ska man vända sig till sin kommuns säkerhetssamordnare eller om det är en större kommun så har dom en avdelning eller enhet som arbetar med säkerhetsfunktioner i kommunen.

Mer information