Anslag/Bevis Förbundsstyrelsen

Sammanträdesdatum

2024-04-17

Paragrafer

§§ 31-39

Datum då anslaget publiceras

2024-04-26

Datum då anslaget tas bort

 2024-05-17

Förvaringsplats för protokollet

Räddningstjänsten Storgöteborg, Åvägen 2, Göteborg

Sekreterare

Karin Sköldberg, Räddningstjänsten