Hantera handsprit

Användandet av handsprit har, på grund av rådande pandemi, ökat. Alkoholen i handsprit/alkogel gör den mycket brandfarlig och hanteringen av dem innebär en risk för brand om inte nödvändiga åtgärder vidtas. Hantering av handsprit kan vara tillståndspliktig enligt Lag 2010:1011 om hantering av brandfarliga och explosiva varor. Här beskriver vi vad du måste tänka på vid hantering av handsprit.

Om du behöver söka tillstånd för hantering av handsprit beror på hur mycket brandfarlig vätska du har samt vilken storts verksamhet du driver.

  • Yrkesmässig i publik verksamhet måste söka tillstånd om din hantering av brandfarliga vätskor med flampunkt högst 60 grader C, överstiger 100 liter.
  • Yrkesmässig i icke publik verksamhet, inomhus, måste söka tillstånd om din hantering av brandfarliga vätskor med flampunkt högst 60 grader C, överstiger 500 liter.
  • Yrkesmässig i icke publik verksamhet, utomhus, måste söka tillstånd om din hantering av brandfarliga vätskor med flampunkt högst 60 grader C, överstiger 3000 liter.
  • Icke yrkesmässig hantering, du som privatperson, måste söka tillstånd om din hantering av brandfarliga vätskor med flampunkt högst 60 grader C, överstiger 100 liter

Förtydligande av begrepp:
Yrkesmässig. Med yrkesmässig avses all hantering som inte är privat, t.ex. även föreningar och frivilligorganisationer. Dit allmänheten normalt har tillträde. 
Yrkesmässig, icke publik. Dit allmänhet inte har tillträde till. 
Inomhus. Utrymmen där man kan gå in räknas i de flesta fall som inomhus (såvida de inte utgör en öppen byggnad)

Om du ska söka tillstånd, läs mer här 

Läs MSB:s faktablad gälland regler och tillstånd vid hantering av brandfarligvätska - handsprit mm. här. 

På MSB:s hemsida finns det mer information kring vad du bör tänka på gällande brandfarliga vätskor. Klicka här för att komma till MSB:s hemsida.