x Svar angående anmälan om eventuellt miljöbrott på Färjenäs - Nyheter - RSGBG

Svar angående anmälan om eventuellt miljöbrott på Färjenäs

20 oktober, 2017, kl 08:33

Svar angående anmälan om eventuellt miljöbrott på Färjenäs Nu har svaret på den anmälan RSG gjorde avseende eventuellt miljöbrott på Färjenäs kommit. Länsstyrelsen konstaterar att det fanns tillstånd för såväl schaktarbetet och deponeringen av massorna på området. Man säger dock att man sannolikt schaktat mer att vad som var sagt och att syftet med deponeringen var att i en framtid använda massorna som fyllnadsmaterial anläggningsarbete, det måste anses att det syftet inte längre finns. Länsstyrelsen ålägger RSG att transportera bort massorna till godkänd anläggning för bearbetning av miljöfarligt material. Åklagarmyndigheten har även fattat beslut om att inte inleda förundersökning då uppgifterna i ärendet inte ger anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal förövats. RSG har fått i uppdrag att frakta bort massorna enligt de krav länstyrelsen ställt. Henrik Nörholt Förbundsstrateg