Aktuellt

December

2017-12-13 kl 11.16

Detta gäller för gasol i Foodtrucks

Myndigheten för Samhällskydd och beredskap, MSB, har medgivit undantag från tillståndsplikt från och med år 2014 för Foodtrucks. Det innebär att en Foodtruck inte behöver söka tillstånd om gasolhanteringen understiger 60 liter.

2017-12-11 kl 10.08

Kom ihåg att släcka ljusen!

I december och januari sker fler bränder i hemmet jämfört med resten av året. Det är lätt att glömma släcka de levande ljusen eller stänga av spisen i julstöket.

Oktober

2017-10-31 kl 14.01

Vanliga frågor och svar om skyddsrum

Var finns skyddsrum? När ska skyddsrum användas och av vem? Om det inte finns skyddsrum i min fastighet, vart ska jag ta vägen om kriget kommer? Här besvarar Myndigheten för samhällskydd och beredskap, MSB, på frågor som gäller skyddsrum.

2017-10-20 kl 08.33

Svar angående anmälan om eventuellt miljöbrott på Färjenäs

Svar angående anmälan om eventuellt miljöbrott på Färjenäs Nu har svaret på den anmälan RSG gjorde avseende eventuellt miljöbrott på Färjenäs kommit. Länsstyrelsen konstaterar att det fanns tillstånd för såväl schaktarbetet och deponeringen av massorna på området. Man säger dock att man sannolikt schaktat mer att vad som var sagt och att syftet med deponeringen var att i en framtid använda massorna som fyllnadsmaterial anläggningsarbete, det måste anses att det syftet inte längre finns. Länsstyrelsen ålägger RSG att transportera bort massorna till godkänd anläggning för bearbetning av miljöfarligt material. Åklagarmyndigheten har även fattat beslut om att inte inleda förundersökning då uppgifterna i ärendet inte ger anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal förövats. RSG har fått i uppdrag att frakta bort massorna enligt de krav länstyrelsen ställt. Henrik Nörholt Förbundsstrateg

September

2017-09-05 kl 10.50

Vi brinner för läsning!

Den här veckan går startskottet för Lerums biblioteks kampanj ”Vi brinner för läsning”. Kampanjens syfte är att locka barn och i synnerhet pojkar till läsning – och till biblioteket. Genom ett samarbete med oss på Räddningstjänsten Storgöteborg har brandmän från Lerums brandstation ställt upp som läsande förebilder på affischerna.

Augusti

2017-08-29 kl 14.53

Missade du oss på Fastighetsmässan?

Den 6-7 september var vi på Fastighetsmässan med Skydd och Säkerhet på Svenska Mässan.

2017-08-25 kl 11.11

Anmälan om eventuellt miljöbrott

Räddningstjänsten Storgöteborg har idag gjort en anmälan till polisen om misstänkt miljöbrott

2017-08-24 kl 14.12

Klarade brandvarnaren semestern?

Utan att du märkt det kan batteriet i din brandvarnare ha tagit slut om du varit bortrest under semestern. För att vara på den säkra sidan, kontrollera att din brandvarnare fungerar.

Juni

2017-06-20 kl 13.51

Beslut gällande utrymningsproblematik i flerbostadshus

Den 1 juni fattade Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) ett viktigt beslut gällande utrymningsproblematik i flerbostadshus. RSG:s ledning fattade ett inriktningsbeslut som bland annat rör gårdshävaren. I korthet innebär det att gårdshävaren tas ur bruk och RSG ställer krav på berörda fastighetsägare att skapa alternativ utrymningsväg för boende som tidigare varit beroende av utrymning via gårdshävaren.

Februari

2017-02-23 kl 09.29

Ny app för krisinformation

Krisinformation.se har släppt en ny app för Android och Ios. Nyheter i appen är bland annat varningar från SMHI och trafikmeddelanden från Trafikverket. Du hittar även checklistor för hur du kan förbereda dig för allvarliga händelser.

2017-02-14 kl 15.27

Brandorsaker i siffror 2016

Brandorsaker i siffror - statistik - avser förbundsområdet Storgöteborg och är baserat på Räddningstjänstens statistik år 2016.

Januari

2017-01-26 kl 14.01

Gå inte ut i rökfyllt trapphus

Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus om det brinner i en grannlägenhet. Stanna i din lägenhet och håll dörren till trapphuset stängd. Larma 112.