x Beslut gällande utrymningsproblematik i flerbostadshus - Nyheter - RSGBG

Beslut gällande utrymningsproblematik i flerbostadshus

20 juni, 2017, kl 13:51

Den 1 juni fattade Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) ett viktigt beslut gällande utrymningsproblematik i flerbostadshus. RSG:s ledning fattade ett inriktningsbeslut som bland annat rör gårdshävaren. I korthet innebär det att gårdshävaren tas ur bruk och RSG ställer krav på berörda fastighetsägare att skapa alternativ utrymningsväg för boende som tidigare varit beroende av utrymning via gårdshävaren.

Här finns beslutet att läsa i sin helhet: Beslut ang utrymningsproblematik.pdf