x Anmälan om eventuellt miljöbrott - Nyheter - RSGBG

Anmälan om eventuellt miljöbrott

25 augusti, 2017, kl 11:11

Räddningstjänsten Storgöteborg har idag gjort en anmälan till polisen om misstänkt miljöbrott

Detta sedan det kommit till ledningens kännedom att det finns ett område med schaktmassor – med okänt innehåll – vid fräddningstjänstens övningsanläggning på Färjenäs, nära brofästet till Älvsborgsbron. Schaktmassorna härrör från grävarbeten i området för ett antal år sedan, och det finns anledning att misstänka att de innehåller miljöfarliga ämnen.

- Vi kan konstatera att vi inte hanterat detta på rätt sätt, både vad gäller hur vi grävt upp schaktmassorna men också hur vi placerat massorna på området. Vi har inte haft tillstånd att hantera materialet så som det har hanterats, säger Lars Klevensparr, förbundsdirektör på Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG)

Eftersom schaktmassorna, liksom en del annat material, placerats medvetet vid brofästet vill RSG att händelsen utreds ordentligt, eftersom detta kan vara ett eventuellt brott mot miljölagen.

- Det positiva är att vi faktiskt fått vetskap om detta, och nu har möjlighet att vidta rätt åtgärder, säger Lars Klevensparr.

http://news.cision.com/se/raddningstjansten-storgoteborg/r/anmalan-om-eventuellt-miljobrott,c2333747