Anslag/Bevis Förbundsstyrelsen

Sammanträdesdatum

2024-03-13

Paragrafer

§§ 14-30

Datum då anslaget publiceras

2024-03-27

Datum då anslaget tas bort

 2024-04-17

Förvaringsplats för protokollet

Räddningstjänsten Storgöteborg, Åvägen 2, Göteborg

Sekreterare

Karin Sköldberg, Räddningstjänsten