Anslag/Bevis Förbundsstyrelsen

Sammanträdesdatum

2024-02-07

Paragrafer

§§ 1-13

Datum då anslaget publiceras

2024-02-14

Datum då anslaget tas bort

 2024-03-06

Förvaringsplats för protokollet

Räddningstjänsten Storgöteborg, Åvägen 2, Göteborg

Sekreterare

Karin Sköldberg, Räddningstjänsten