Kungörelse förbundsfullmäktige

Räddningstjänstförbundet Storgöteborgs fullmäktige sammanträder tisdagen den 28 mars 2023 på Gårda brandstation.

Förbundsfullmäktige kommer bland annat att behandla:

Årsredovisning 2022

Revisionsberättelse 2022 samt ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen

Verksamhetsplan 2023-2024