Anslag/Bevis Revisorerna

Sammanträdesdatum

2023-09-15

Paragrafer

§§ 21, 23-24

Datum då anslaget publiceras

2023-09-29

Datum då anslaget tas bort

 2023-10-23

Förvaringsplats för protokollet

Räddningstjänsten Storgöteborg, Åvägen 2, Göteborg

Sekreterare

Sigrun Hreidarsdottir, Räddningstjänsten