Anslag/Bevis Förbundsstyrelsen

Sammanträdesdatum

2023-03-15

Paragrafer

§§ 24-26, 28

Datum då anslaget publiceras

2023-03-16

Datum då anslaget tas bort

 2023-04-07

Förvaringsplats för protokollet

Räddningstjänsten Storgöteborg, Åvägen 2, Göteborg

Sekreterare

Karin Sköldberg, Räddningstjänsten