Ordlista alkoholtillstånd

Brand- och utrymningsperspektiv
Syftar till om lokalen är säker vid händelse av brand och om alla i lokalen kommer ut på ett säkert sätt.

Remissyttrande
RSG:s svar till tillståndsenheten ifall lokalen är brand- och utrymningssäker för det tänka personantalet för verksamheten.

Fastighetsbeteckning
Alla tomter i Sverige har tilldelats en fastighetsbeteckning. Denna beteckning används av stadsbyggnadskontoret. Det kan finnas flera likadana adresser i en stad men bara en fastighetsbeteckning.

Skala 1:100
1 cm på ritningen motsvarar 100 cm i vekligheten.

Nödbelysning
Belysning som tänds om normal belysning slutar fungera. Nödbelysningen ska ha separat energikälla.

Släckutrustning
Släckutrustning består oftast av handbrandsläckare av någon typ tex pulver eller skum. Fast monterade slangar i plåtskåp och brandfilt är andra exempel på släckutrustning.

Vägledande markering/utrymningsskylt
Grön skylt som visar vilka dörrar som ska användas vid behov utrymning. 

Beslag
En typ av öppningsanordning. Exempel på öppningsanordningar är: vred, nyckel, panikbeslag eller nödhandtag.

 

 

Punktsläckssytem
En släckare i form av spjut som är fast installerad över heta ytor som exempelvis stekbord och fritöser. Dessa används för att snabbt slå ner bränder som uppstår i olja och fett.

Brandteknisk avskiljning
En vägg som byggts för att hindra brandspridning mellan två ytor. Finns det en dörr i väggen så är även dörren förstärkt och försedd med en dörrstängare.